ADULTS

Estrés: pot ser posttraumàtic, agut, laboral...

 

Obsessions: són pensaments recurrents, malgrat l’esforç de la persona per eliminar-los, que provoquen gran malestar.

 

Problemes relacionats amb la conducta alimentaria.

 

Trastorns de la son: dificultat per a dormir, insomni, malsons, etc.

 

Addiccions no tòxiques: es tracta de la dificultat de resistir-se a un impuls i amb la sensació d’estar amb tensió si es reprimeix.

 

Problemes de relació i de comunicació: psicoteràpia de parella i psicoteràpia familiar.

ADOLESCENTS

NENS

Com a psicòloga especialista en Psicologia Clínica i psicoterapeuta Gestalt podem realitzar l’avaluació de la personalitat, diagnòstics, informes i tractaments de:

Problemes freqüents: generalment temporals com la timidesa, inseguretat, problemes d’autoestima, sensació de fracàs, dificultat en les relacions personals, dol...

 

Alteracions de l’estat d’ànim: pot ser un estat d’ànim depressiu o eufòric...

Ansietat: es tracta d’un mecanisme d’alerta que ajuda a afrontar les situacions quotidianes difícils, però de vegades es pot viure de manera excessivament intensa, o massa freqüentment.

 

Fòbia: es tracta de por intensa a situacions u objectes concrets que la persona evita afrontar i que li pot dificultar la vida quotidiana causant-li, per exemple, por a parlar en públic, a usar el transport públic, a tractar amb persones...

Comportament: desobediència, comportament inadequat, hiperactivitat, comportament desafiant, negativisme, timidesa, inhibició, etc.

 

Factors estressants: separació, noves parelles parentals, dol, pors, tics, manies, etc.

 

Escolaritat i aprenentatge: dificultat en la lectura, l’escriptura, les matemàtiques, tècniques d’estudi, altes capacitats, atenció, problemes de relació amb els iguals, etc.

Els adolescents es troben en una etapa crucial del seu desenvolupament: per un costat desitgen sentir-se independents dels pares i, per l’altre, necessiten la protecció i seguretat que els ofereix la família. A més a més, també deuen afrontar el temor que solen tindre a no ser acceptats pels seus iguals. En un context tan complexe, qualsevol dificultat pot convertir-se en un problema complicat i de difícil resolució, però si es recondueix adequadament s’integrarà en l’experiència del jove i formarà part de les seues potencialitats.

Centre de Psicologia

M. Lledó Gonzàlez i Buils. Psicòloga.

Cita prèvia · 964 696 399 Mòbil · 661 117 090

POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL