M. Lledó Gonzàlez i Buils

 

Llicenciada en psicologia per la Universitat de València el 1984, on ha treballat com a professora associada en el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.

 

També és psicòloga especialista en Psicologia Clínica.

 

Col·legiada n. CV01974 del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.

 

Psicoterapeuta Gestalt, formada per l’Institut Français de Gestalt-Thérapie.

 

Interessada pel món de la joventut i la infància, també he fet la formació en Psicoteràpia Gestalt amb nens i adolescents, així com diversos cursos sobre psicoteràpia familiar i de parelles.

 

Pendent sempre de l’actualització professional, forma part d’un grup de formació contínua anomenat Grupo Self, composat per dotze psicoterapeutes interessats i formats en Gestalt que periòdicament realitzen seminaris, tant autònomament com dirigits per formadors reconeguts internacionalment.

 

Què és un psicòleg?

 

El professional de la psicologia pertany a l’àmbit de la salut i posseeix els coneixements necessaris per ajudar a les persones a afrontar de manera efectiva els problemes i dificultats que qualsevol pot tindre al llarg de la vida. Si a més a més està especialitzat en Psicologia Clínica, pot fer diagnòstics i tractaments dels diferents problemes de salut mental que de manera ocasional, o crònica, es poden presentar.

 

La psicoteràpia és el tractament que realitza el psicòleg amb l’objectiu de propiciar els canvis que el pacient desitja aconseguir, per a dita fi utilitza diferents tècniques i estratègies relacionades amb els pensaments, les emocions i les conductes.

 

 

Beneficis

 

El tractament psicològic és beneficiós per a la salut, ja que millora l’afrontament de l’estrés.

 

Potencia la confiança amb u mateix i l’autoestima a l’afavorir la participació activa de la persona en el tractament (és el subjecte qui fa i aconsegueix les seues metes).

 

Ajuda a entendre les pròpies emocions i a millorar l’estat d’ànim.

 

Ajuda a reconéixer com són les seues relacions personals i millorar-les.

 

Ajuda a identificar les emocions, creences i pensaments relacionats amb un problema per a desenvolupar maneres de corregir-lo o aprendre a lidiar amb ell.

 

És una bona alternativa als tractaments farmacològics, ja que està exempt d’efectes secundaris.

 

 

Centre de Psicologia

M. Lledó Gonzàlez i Buils. Psicòloga.

Cita prèvia · 964 696 399 Mòbil · 661 117 090

POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL